grzejnik dekoracyjny

  Grzejniki-producenci

  Grzejniki, które spełniają oczekiwania użytkowników pochodzą od producentów takich jak m.in.Purmo, Kermi,Vasco, Idmar, Irsap, Quinn, Terma, Termal, Radeco, Luxrad, Schlosser. Kaloryfer musi spełnić swoje podstawowe zadanie czyli ogrzać dom. Priorytetem jest prawidłowy dobór mocy grzejnika zapewniającego ogrzanie pomieszczenia. Przy montażu grzejnika, przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na jego moc cieplną, która ma obowiązek spełniać lub nieznacznie przewyższać zapotrzebowanie cieplne pomieszczeń. Dobrze dobrany grzejnik powinien pokryć straty ciepła pomieszczenia, a więc przyczyniać się, aby dostarczona ilość ciepła pozwoliła na utrzymanie założonej temperatury w pomieszczeniu. Dokładność doboru grzejników będzie w czasie stosowania decydować o komforcie cieplnym w pomieszczeniu. Aby dobrać moc grzejników należy wziąć pod uwagę wiele czynników np. parametry uwzględniające lokalizację budynku, przeznaczenie grzejników; kuchnia, łazienka, pokój, model aparatu grzewczego, parametry czynnika grzewczego, czyli temperaturę wody zasilającej i powrotnej oraz temperatury pomieszczenia, parametry uwzględniające straty ciepła pomieszczenia. Optymalną cyrkulację powietrza {gwarantuje|uzyskuje się przez|zapewnia| zamocowanie grzejników tam gdzie ubytki ciepła są największe czyli w okolicy okien i drzwi. Jeśli natomiast grzejnik miałby się znaleźć na ścianie pozbawionej okien to warto nad nim umieścić zabudowę odbijającą strumień powietrza i przemieszczającą go do środka pomieszczenia. Banalną metodą obliczenia mocy grzejnika jest metoda szacunkowa. Do ustalenia mocy bierze się pod uwagę powierzchnię lub kubaturę ogrzewanego pomieszczenia. Zapotrzebowanie na ciepło wynosi od 50 W/m2 dla dobrze ocieplonych budynków do 200 W/m2 dla nieocieplonych budynków. W celu wyliczenia mocy grzejnika należy pomnożyć ilość metrów kwadratowych pomieszczenia przez wartość zapotrzebowania 1 m2 na niezbędną ilość ciepła do jego ogrzania.
  grzejniki Kermi,grzejnik Wezyr (Gorgiel),grzejnik Tune pion (Terma),grzejnik Aries (Imers),Tubo (Radeco)grzejnik


  grzejnik cyklon

  grzejniki-rodzaje

  Ustalając sprawę źródła ciepła dla domu i odpowiedniej do niego instalacji rozprowadzającej ciepło, znaczący jest wybór rodzaju zakładanych grzejników. Te trzy cechy należy rozpatrywać jednocześnie, bowiem wybór rodzaju rur czasem determinuje wybór grzejników. Klasa grzejnika zależy od rodzaju instalacji,jej parametrów oraz materiału. Grzejniki można sklasyfikować, uwzględniając kryterium wymiany ciepła, materiał, z którego...